Power to the people! pej trend AW 18/19

af | 20. august 2018 | Artikel | 0 Kommentarer

Efterår og vinter 18/19 er en sæson, hvor forbrugeren længes efter basale eksistensværdier. Dette kommer til udtryk i fire trend temaer fra pej gruppen.

Design og trend har altid været et spejl på virkeligheden, drømmene, længslerne og rædslerne. Derfor er ‘frihed’ et vigtigt begreb i forståelsen af fremtidens forbrugere og dermed også et vigtigt begreb, som man skal forstå dybden af, hvis man vil designe produkter og servicer til fremtidens behov.

Det er ikke den firkantede individualisme, som vi higer efter, men frihed og individualisme på den konstruktive måde og gerne sammen med andre. Når der tænkes design, iværksætteri og business, er der stor efterspørgsel på nye store ideer, men det bliver ofte iscenesat som ‘big ideas, small companies’, primært fordi det giver mening for mange på tværs af kultur, politik og religion.

Når vi taler om ‘frihed’, er det frihed til at iscenesætte sit eget liv og skabe sin egen fremtid, der giver me-ning, og samtidig være en del af et større værdi Til fællesskab. Det ses blandt andet ved den bevægelse, der er i gang i flere verdensdele, hvor befolkningen på differentieret vis ønsker at tage magten tilbage. USA, Stor-britannien, Rumænien, Thailand, Holland, Sydkorea, Danmark, Sverige, Tyskland, Italien – listen er lang.

pej gruppen har identificeret fire trendretninger, som afspejler drømmene og længslerne til sæsonenefterår/vinter 18/19: »

 

01  Freedom to be neutral

Friheden til at være sig selv – måske endda til at være sig selv nok. Det selv at vælge til og fra og ikke nød- vendigvis have en mening om alt er også et centralt frihedsideal. Denne vinkel inkluderer også friheden til at være ‘out’, og designiagttagere vurderer, at efterår/vinter 18/19 kan blive en sæson, hvor det er ‘in to be out’. Fravalg bliver moderne. Om det bliver i form afat have mindre plads at bo på, at spise mainstreameller gourmet er irrelevant. Det vigtigste er, at man viser styrke, mod og vedholdenhed ved at vælge til og fra og prioritere helt frit, hvad der er vigtigt i livet.

I Freedom to be neutral er det simple et kendetegn for kedsomheden, der opfattes som en positiv inspirator. Ønsket om at afbryde det hektiske liv ansporer os til at forlade den virtuelle verden og komme tilbage i kontakt med den virkelige verden. Bridge er blevetpopulært blandt unge, salget af brætspil og bøger stiger, og inspiration fra det endeløse og kedelige bli- ver for innovatører og kreative en resultatskabendetilstand. Alt hvad der bare minder en smule om lang-som tilværelse med ro og stilhed som anker, bliver ekstrapoleret til den nye helligdom. Nu ses en intelli- gent harmoni mellem det eksterne miljø og kedsom- heden. Overbelastning gør, at vi har lært at prioritere samt adskille det gode fra det dårlige

Her er farvetemaet: Brown Sugar

 

02  Freedom to be curious

Det ukendte har altid haft en stor tiltræk-ningskraft hos kreative. Det ukendte erogså uden grænser. Universet er udengrænser. Disse fakta angribes af kreativemed nysgerrighed, åbenhed, lyst til atudforske og udfordre gængse normer og standarder. I en verden hvor der sættes begrænsninger op, har den kreative ver-denshær en stor og meningsfyldt opgave. Design skal være grænseoverskridende for at skabe ny mening, konstruktiv for atløse behov og udforskende for at opdagehelt nye ukendte behov.

I Freedom to be curious ses en techno-poetisk form for naturlighed. Menne-skets udforskning af nye muligheder og det ukendte samt menneskets lyst til ognødvendighed for at være i kontakt medog tilpasse sig klimaændringer frem-bringes. Inspiration fra frostdesign, bil-ler, krystaller, alger, planter, reagensglas, bakterier, mug og molekyler udfordres og leges med i naturens laboratorium. Natur og teknologi sameksisterer i perfekt harmoni og skaber nye hybrider.

Her er farvetemaet: Taupe Gray

 

03  Freedom to think global  

Her hentes inspiration og ideer fra hele verden. I protest mod lukkethed og protektionisme under-streger det, at ideer og tanker er utæmmelige ogaltid vil rejse over grænser, uanset hvor høje mureder bygges. Der er masser af kreativitet og stærke ideer overalt på kloden og stor lyst til at dele dem.Temaet er derfor inspireret af rejseaktivitet, ver-dens differentierede naturarv og kulturoplevelserpå tværs af landegrænser og tilhørsforhold.

I Freedom to think global viser videnskaben nyeresultater inden for kompleksiteten i intelligens-en hos dyr. Specialister mener, at mennesker ikkehar større rettigheder end ikke-mennesker (dyr,robotter, aliens). Vi er alle en del af verden. For- størrelsesglasset skærpes på dyrenes rettigheder samt et ønske om at genskabe forbindelsen med naturen, hvilket vil føre os tilbage til de mere vildeinstinkter. Brutale sensoriske tekstiler, pelslignendematerialer og flagrende teksturer. Instinktivt vildet for mange handle om at tænke langsigtet ogderfor udvikle bæredygtige ressourcer for at se på naturen og andre arter efter løsninger. Ved at lære at stole på vores mavefornemmelse vil vi se en nysymbiose mellem mennesker, andre arter og natur.

Her er farvetemaet: AZ Tec

 

04  Freedom to speak up

De nye forbrugergenerationer er mere optagede af vi-sioner og demokratisk involvering end partipolitik og religion. Det at have friheden til at udveksle, formidle, rykke grænser, reagere og agere, skabe frit og ikke være bange for at udtrykke sin mening er vigtige værdier formange moderne mennesker. I disse år oplever mange, at denne frihed stækkes via religion eller politik, og så er det naturligt, at de stærke tager teten og åbner munden.Bevidst valg med sin bolig og andre kulturelle udtryk haraltid fået mæle, når vigtige og principielle værdier bliver trådt under fode eller udfordret. Dette tema udspringer af en stærk urban trend, men afspejler tydeligt den poli-tiske scene.

I Freedom to speak up er det at bo og arbejde i udlandet et fokuspunkt. I det 21. århundrede falder det flere og flere naturligt. 232 millioner mennesker vælger nu at forfølge deres karrieremål uden for deres lands grænser, og det eksperimenterende liv i de universelle byer byder dem velkommen med åbne arme. De forstår nemlig, at disseudenlandske beboere i virkeligheden er en velsignelse, som kan brødføde deres økonomi. De forskellige byer vil blive påvirket af mange nye kulturer fra forskellige hjørner af kloden. Nye sprogudtryk udvikles, tegn og materialer tages ind og leges med. Der længes efter nostalgi forbundet med den urbane by og dens forskelligelokaliteter. Nye nationer, hvor størstedelen af befolkning- en er under 25 år, har en legende og optimistisk åbenhed.

Her er farvetemaet: Steeple Gray

 

Gå ind og se bilderne og farverne her

Vil du høre mere omkring de kommende trend, kan du gå ind på pej gruppens hjemmeside: www.pejgruppen.com

Share This
Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle